Missie en Visie

E-mailadres Afdrukken PDF

Missie

DLF Sustainable is een adviseur op het gebied van duurzame energie en is specialist in het analyseren van gecompliceerde thermodynamica problemen en het in kaart brengen van energie stromen.

Waarbij ‘duurzaamheid’ vaak een buzz-woord is, is het voor DLF Sustainable de orde van de dag om zich bezig te houden met het daadwerkelijk in praktijk brengen van energiebesparingen en/of de productiviteit verhogen. Indien nodig worden externe experts ingeschakeld of wordt er samengewerkt met onderzoeksinstituten om het beste resultaat te bereiken.

Van hoge of lage druk stoom gebruik tot volautomatische drooginstallaties, bijna overal in het bedrijfsleven kunnen nog aanzienlijke besparingen worden verwezenlijkt door bestaande oplossingen tegen het licht te houden. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor bestaande applicaties zoals aardolie raffinage, drogers voor bulk chemie, enz., maar ook voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van biomassa vergassing en zonne-energie. Wij leveren de technische kennis en expertise die nodig is om de activiteiten van uw bedrijf beter te laten aansluiten bij hedendaagse criteria als bijvoorbeeld het energie prijs niveau en de gestelde milieu eisen vanuit overheden.Michael Braungart signeert zijn boek Cradle to Cradle voor MarcelMichael Braungart signeert zijn boek Cradle to Cradle voor Marcel

Het elan waarmee het  Cradle to Cradle denken door Michael Braungart is geïntroduceerd heeft het begrip duurzaamheid weer een nieuwe impuls gegeven. Duurzame bedrijfsvoering is volgens ons niet een eindstation, maar een proces en de bereidheid om constant op zoek te zijn naar verbeteringen, zowel voor de Profit alsook voor de Planet en People.

Visie

De klassieke fossiele brandstoffen peaken binnen enkele tientallen jaren. Tijd voor een nieuw denken.

DLF Sustainable voorziet een toekomst waarbij energie duurder wordt en waarbij slim omgaan met natuurlijke hulpbronnen essentiëel is voor het voortbestaan van een bedrijf. Dat betekent ook dat bakens op tijd verzet moeten worden en nieuwe wegen moeten worden bewandeld. Zij zet haar kennis in op het snijvlak van technische oplossingen en bedrijfsgerichte aanpak en wil hiermee bereiken dat elk bedrijf duurzaamheid opneemt in het curriculum.

Door scherpe analyses en degelijke voorstellen wil DLF Sustainable een bijdrage leveren om een stap dichterbij mondiale duurzame productie te komen rekening houdend met klimaat verandering, CO2 problematiek en milieu eisen.

Een open en kritische houding waarbij nieuwe ideeën echt een kans krijgen, zorgen ervoor dat problemen bij de kern worden aangepakt. Een innovatieve en creatieve aanpak staat hierbij centraal.

DLF Sustainable wil voor u een betrouwbare partner zijn die uw energie en milieu problemen oplost op een maatschappelijke verantwoorde wijze.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor nu en in de toekomst. 

Sustainable Technology and Environmental Solutions

You are here Over DLF Sustainable Missie en Visie